Ritual de Yoga Solar 40 días de Prana Flow Vinyasa Yoga. 

Ritualde Yoga Lunar 29 días para cultivar la práctica diaria durante un mes lunar.

Ritual de Yoga Solar 40 días de Power Vinyasa Yoga.