Ritual de Yoga Solar 40 días de Prana Flow Vinyasa Yoga. 

Ritual 365 días para cultivar la práctica diaria durante el Mandala de un año solar.